Mish on Deflation, Gold, Oil, Hyperinflation and more …

posted by Nima

June 2, 2011 · Posted in General Economics 

Mish is always a good read/listen for economic insight.


Related Content

Comments

One Response to “Mish on Deflation, Gold, Oil, Hyperinflation and more …”

  1. [...] cenę modelem, który nie bierze pod uwagę historycznej roli złota jako środka płatniczego. (Deflacjonistyczny Mish zawsze podkreślał szczególną rolę złota jako waluty [...]

Leave a Reply
 

Subscribe without commenting